O mnie

Adwokat Bartosz Nadwodny

Witajcie,

nazywam się Bartosz Nadwodny i jestem Adwokatem wpisanym na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Posiadam szerokie, kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami ścigania oraz Sądami wszystkich instancji.

W szczególności specjalizuje się w postępowania:

1. karnych o przestępstwa i wykroczenia, a w szczególności:

◦ o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających,
◦ o spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego,
◦ o posiadanie i handel środkami odurzającymi, uprawy i udzielania środków odurzających,
◦ w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego
◦ w sprawach z zakresu przemocy domowej,
◦ w sprawach o kradziony samochód,
◦ przestępstw przeciwko mieniu, w tym przestępstw gospodarczych
◦ tymczasowy areszt

2. karnych wykonawczych, w szczególności:

◦ o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
◦ o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
◦ o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
◦ o dozór elektroniczny.

3. cywilnych dotyczących:
◦ odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy, wypadek przy pracy lub w rolnictwie,
◦ odszkodowania i zadośćuczynienia za pobicie lub stosowanie przemocy domowej,
◦ sporów związanych z prawem budowlanym,
◦ podziału majątku

Zapraszam do kontaktu
Adwokat Bartosz Nadwodny
tel: 793 444 406
mail: kancelaria@adwokat-nadwodny.pl