Sprawy z zakresu prawa karnego

Kancelaria prawna w Warszawie Adwokata Bartosza Nadwodnego specjalizuje się w sprawach karnych i cywilnych. Jednakże większość czasu jego pracy to sprawy karne.  Główna siedziba kancelarii adwokackiej znajduje się w Warszawie ale Adwokat udziela porad prawnych również w Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu oraz kancelaria prawna prowadzi sprawy na terenie całej Polski.

 

PRAWO KARNE WARSZAWA

Adwokat Bartosz Nadwodny Jest obrońcą podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych o przestępstwa i wykroczenia jak również pełnomocnikiem pokrzywdzonych przestępstwem i oskarżycieli posiłkowych.

Kancelaria Adwokacka gwarantuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach karnych o przestępstwa i wykroczenia.

 

SPRAWY KARNE PROWADZONE PRZEZ KANCELARIĘ ADWOKACKĄ

 

 1. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających – pomoc prawna dla osób, które zostały zatrzymane za jazdę po alkoholu, w tym staranie się o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, pisanie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, apelacji od wyroku skazującego, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

 

 1. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową – pomoc prawna dla osób, wobec których Sąd prawomocnie orzekł zakaz prowadzenia aby jak najszybciej odzyskać prawo jazdy, pisanie wniosków o skrócenie zakazu prowadzenia poprzez blokadę alkoholową, zażalenia na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

 

 1. Spowodowanie kolizji drogowej lub wypadku drogowego – pomoc prawna dla sprawców kolizji lub wypadku drogowego w tym staranie się o warunkowe umorzenie postępowania lub brak zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, pisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, apelacje od wyroku, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

 

 1. Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – pomoc prawna dla osób złapanych na przestępstwie niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w tym starania się o jak najłagodniejszy wyrok, wniosku o dobrowolne poddanie się karze, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

 

 1. Prowadzenie samochodu bez uprawnień – pomoc prawna dla osób, które zostały złapane na jeździe samochodem mimo prawomocnej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, w tym staranie się o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, pisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, apelacji od wyroku, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

 

 1. Posiadanie i handel narkotykami oraz dopalaczami – pomoc prawna dla osób posiadających narkotyki lub dopalacze w tym staranie się o umorzenie postępowania lub o warunkowe umorzenie postępowania karnego, apelacje od wyroku, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

 

 1. Kradziony samochód – pomoc prawna dla osób, którym zatrzymano samochód z podejrzeniem, iż pochodzi z czynu zabronionego, pisanie wniosków o zwrot samochodu, pisanie wniosków o oddanie samochodu na przechowanie, zażalenie na oddanie samochodu innemu właścicielowi, reprezentowanie przed wszystkimi organami ścigania.

 

 1. Przemoc domowa – pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej w tym starania o opuszczenie lokalu przez sprawcę przestępstwa, reprezentowanie przed organami ścigania, sądami wszystkich instancji.

 

 1. Tymczasowy Areszt – pomoc prawna dla osób, wobec których został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, w tym starania o zamianę środka na poręczenie majątkowe lub zakaz opuszczania kraju, pisanie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania, zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania, reprezentowania przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji.

 

 1. Dozór elektroniczny – porada prawna w kancelarii adwokackiej lub w zakładzie karnym w zakresie starań o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, pisanie wniosku o dozór elektroniczny, zażalenia na odmowę udzielenia dozoru elektronicznego reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

 

 1. Warunkowe przedterminowe zwolnienie – porada prawna w siedzibie kancelarii adwokackiej lub w zakładzie karnym w zakresie warunkowe przedterminowego zwolnienia, pisanie wniosków o warunkowe zwolnienie, zażalenia na odmowę udzielenia warunkowego zwolnienia, reprezentowania przed Sądami wszystkich instancji

 

 1. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – porada prawna w zakresie starań o odroczenie kary pozbawienia wolności, pisanie wniosku o odroczenie wykonania kary, zażalenie na odmowę odroczenia wykonania kary, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

 

 1. Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności – porada prawna w siedzibie kancelarii adwokackiej lub w zakładzie karnym w zakresie udzielenia przerwy w karze pozbawienia wolności, napisanie wniosku o przerwę w karze, zażalenia na odmowę udzielenia przerwy, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

 

 1. Inne sprawy karne – Kancelaria Adwokacka Warszawa prowadzi również inne sprawy karne niż wyżej wymienione.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa karnego, ponieważ dla przykładu został przedstawiony Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub jesteś osobą, która została pokrzywdzona przestępstwem to zapraszam do zakładki kontakt lub od razu możesz do mnie napisać: e-mail kancelaria@adwokat-nadwodny.pl lub zadzwonić pod nr 793 444 406.

 

CENNIK PROWADZENIA SPRAW KARNYCH

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Adwokat Bartosz Nadwodny udzieli zupełnie darmowej porady prawnej w sprawach karnych w krótkiej poradzie telefonicznej.

Natomiast najlepszą formą udzielenia porady prawnej od karnisty jest osobiste spotkanie w Kancelarii prawnej w Warszawie lub u klienta. Na spotkaniu szczegółowo jest omawiana sprawa oraz doradztwo jakie działania należy podjąć. Ponadto Adwokat Warszawa odpowie na pytania jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary można złożyć i na jakim etapie.

Koszt porady w sprawach karnych w siedzibie Kancelarii w Warszawie zazwyczaj nie przekracza kwoty 200 zł. Czas porady jest nielimitowany.

 

Zapraszam do kontaktu

Adwokat Bartosz Nadwodny