Radca prawny czy adwokat– podobieństwa i różnice?

Radca prawny czy adwokat– podobieństwa i różnice?

Dobry prawnik przyda się w wielu sytuacjach, dlatego warto mieć na niego namiary. Pojawia się jednak pytanie, kogo wybrać, radcę prawnego, czy jednak adwokata. Oba te zawody są do siebie bardzo zbliżone, ale jednak nie są tym samym, chociaż wiele osób myśli nad ich ujednoliceniem. Warto od razu zaznaczyć, że w wielu krajach nie ma podziału na adwokata i radcę prawnego. Jest to wobec tego duże ułatwienie dla klientów, bo nie trzeba zastanawiać się, kogo wybrać. Pora dowiedzieć się nieco więcej na ten temat.

Czym się różnią od siebie zawód adwokata i radcy prawnego?

Adwokat i radca prawny mogą reprezentować klientów przed sądami w rozmaitych sprawach. W obu przypadkach konieczne jest ukończenie pięcioletnich studiów prawniczych i odbycie trzyletniej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej. Kolejnym etapem jest zdanie egzaminu zawodowego, który organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Od adwokatów wymaga się przede wszystkim jak najlepszej znajomości prawa karnego, w przypadku radców prawych nacisk kładzie się na prawo cywilne. Prawnikiem można nazwać także notariusza. Dopiero ukończenie aplikacji prawniczej i wpisanie na odpowiednią listę pozwala na otrzymanie tytułu adwokata lub radcy prawnego. Obowiązki adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze. Istotne jest to, że adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy.

Zawód radcy prawnego reguluje ustawa o radcach prawnych. Dawniej różnic między adwokatem i radcą prawnym było więcej niż teraz, obecnie dotyczą one kwestii zatrudnienia. Radca prawny może mieć podpisaną umowę o pracę, co jest zabronione w przypadku adwokata. Oczywiście można korzystać z jego usług na podstawie innego rodzaju umów. Dawniej radcy prawni nie mogli pełnić funkcji obrońcy w sądzie, ale przepisy prawa uległy zmianie. Warto jednak od razu zaznaczyć, radca prawny nie może bronić swojego klienta w sprawie karnej, jeśli pozostaje w stosunku pracy. Sposobem na odróżnienie adwokata od radcy prawnego jest zakładanie żabotu w innym kolorze. Adwokaci mają na sobie w sądzie strój w kolorze zielonym, natomiast u radcy prawnego jest on w kolorze niebieskim.

odszkodowania Next post Odszkodowanie po wypadku