Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności