Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych