Dlaczego warto zwrócić się do mnie?

Dlaczego warto zwrócić się do mnie?

Wobec faktu, że prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką to zawsze współpracujesz bezpośrednio ze mną. To ja zapewniam przygotowania do sprawy, zawsze ze mną masz bezpośredni kontakt oraz to ja jestem Twoim obrońcą lub pełnomocnikiem. Moje doświadczenie zawodowe od początku zdobywałem w Sądach powszechnych. W związku z powyższym prawo procesowe jak i sala sądowa nie są mi obce.
Zapewniam transparentne zasady współpracy, profesjonalizm oraz zaangażowanie w każdą sprawę.
Pamiętaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia, gdyż odpowiednie podejście i przygotowanie może poskutkować korzystnym dla Ciebie rozstrzygnięciem.

Zapraszam do kontaktu. Adwokat Bartosz Nadwodny

Kancelaria prawna w Warszawie Adwokata Bartosza Nadwodnego specjalizuje się w sprawach karnych i cywilnych. Główna siedziba kancelarii adwokackiej znajduje się w Warszawie ale Adwokat udziela porad prawnych również w Łodzi. oraz kancelaria prawna prowadzi sprawy na terenie całej Polski.

Kancelaria Adwokacka gwarantuje kompleksową i przede wszystkim profesjonalną pomoc prawną w zakresie:

• porad prawnych, analiz prawnych, opinii prawnych;
• przygotowywanie dokumentów i pism procesowych takich jak pozwy, umowy, wnioski dowodowe, apelacje, ugody, umowy;
• prawnik zapewnia reprezentowanie na każdym etapie postępowania, w tym w postępowaniu przygotowawczym przed policją lub prokuraturą, w postępowaniu sądowym, postępowaniu odwoławczym na etapie apelacji lub zażalenia oraz w postępowaniu karnym wykonawczym. Adwokat reprezentuje przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, urzędami administracji publicznej i samorządowej
• obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek prawa handlowego

Mocnym atutem Adwokata Bartosza Nadwodnego jest jego indywidualne podejście i zaangażowanie w każdą sprawą. Z racji faktu, iż prowadzi on indywidualną kancelarię prawną w Warszawie to zawsze współpracujesz bezpośrednio z nim. To zawsze on udziela porady prawnej w kancelarii adwokackiej i to on jest Twoim obrońcą lub pełnomocnikiem na każdym etapie postępowania.

Adwokat Bartosz Nadwodny podchodzi rzetelnie i uczciwie do każdej sprawy. Zawsze rozliczenie jest przejrzyste i dbające o portfel klienta.

Zapraszam do kontaktu. Adwokat Bartosz Nadwodny

PRAWO CYWILNE

1. odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy – kompleksowa pomoc prawna w zakresie udzielenia porady prawnej w uzyskaniu możliwie jak najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane szkody dla poszkodowanego, pisanie pozwu o odszkodowanie, reprezentowanie przed ubezpieczycielem, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

2. odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy – kompleksowa pomoc prawna w zakresie udzielenia porady prawnej w uzyskaniu możliwie jak najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia dla osoby, która brała udział w wypadku związanym z wykonywaniem obowiązków zawodowych takich jak wypadek przy maszynie, upadek z wysokości itp., pisanie pozwu o odszkodowanie, reprezentowanie przed ubezpieczycielem, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

3. odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w gospodarstwie rolnym – kompleksowa pomoc prawna w zakresie udzielenia porady prawnej w uzyskaniu możliwie jak najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia dla osoby, która doznała wypadku przy pracach związanych z gospodarstwem rolnym, pisanie pozwu o odszkodowanie, reprezentowanie przed ubezpieczycielem, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

PRAWO KARNE

1. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających – pomoc prawna dla osób, które zostały zatrzymane za jazdę po alkoholu, w tym staranie się o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, pisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, apelacji od wyroku, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

2. Prowadzenie samochodu bez uprawnień – pomoc prawna dla osób, które zostały przyłapane na jeździe samochodem mimo prawomocnej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, w tym staranie się o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, pisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, apelacji od wyroku, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

3. Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – pomoc prawna dla osób złapanych na przestępstwie niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w tym starania się o jak najłagodniejszy wyrok, wniosku o dobrowolne poddanie się karze, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

4. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową – pomoc prawna dla osób, wobec których Sąd prawomocnie orzekł zakaz prowadzenia aby jak najszybciej odzyskać prawo jazdy, pisanie wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia poprzez blokadę alkoholową, zażalenia na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

5. Spowodowanie kolizji drogowej lub wypadku drogowego – pomoc prawna dla sprawców kolizji lub wypadku drogowego w tym staranie się o warunkowe umorzenie postępowania lub brak zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, pisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, apelacje od wyroku, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

6. Posiadanie i handel narkotykami oraz dopalaczami – pomoc prawna dla osób posiadających narkotyki lub dopalacze w tym staranie się o umorzenie postępowania lub o warunkowe umorzenie postępowania karnego, apelacje od wyroku, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

7. Kradziony samochód – pomoc prawna dla osób, którym zatrzymano samochód z podejrzeniem, iż pochodzi z czynu zabronionego, pisanie wniosków o zwrot samochodu, pisanie wniosków o oddanie samochodu na przechowanie, zażalenie na oddanie samochodu innemu właścicielowi, reprezentowanie przed wszystkimi organami ścigania.

8. Przemoc domowa – pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej w tym starania o opuszczenie lokalu przez sprawcę przestępstwa, reprezentowanie przed organami ścigania, sądami wszystkich instancji.

9. Tymczasowy Areszt – pomoc prawna dla osób, wobec których został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, w tym starania o zamianę środka na poręczenie majątkowe lub zakaz opuszczania kraju, pisanie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania, zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania, reprezentowania przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji.

PRAWO RODZINNE

1. Rozwód – pomoc prawna w zakresie porady prawnej o rozwodzie bez winy lub z wyłącznej winy współmałżonka, napisania pozwu o rozwód, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowania przed Sądami wszystkich instancji.

2. Separacja – pomoc prawna w zakresie porady prawnej o separacji, napisania pozwu o separację, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowania przed Sądami wszystkich instancji

3. Ustanowienie władzy rodzicielskiej i opieki na dzieckiem – pomoc prawna w ramach porady prawnej na czym polega władza rodzicielska lub ograniczenie władzy rodzicielskiej albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, napisania pozwu o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowania przed Sądami wszystkich instancji

4. Alimenty na dziecko – pomoc prawna w zakresie doradztwa kiedy przysługują dziecku alimenty, jak się o nie starać, gdzie o nie wystąpić, napisanie pozwu o alimenty, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.

5. Kontakty z dzieckiem – porada prawna w zakresie doradztwa komu przysługują kontakty z dzieckiem, napisanie pozwu, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentacja przed Sądami wszystkich instancji

PRAWO PRACY

1. Spory dotyczące stosunku pracy – porada prawna w zakresie doradztwa rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ustalenia stosunku pracy, napisanie odwołania od wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia, napisanie pozwu o ustalenie stosunku pracy, sporządzanie ugody, branie udział w spotkaniach negocjacyjnych, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

2. Spory finansowe w pracy – pomoc prawna w zakresie doradztwa problemów z wynagrodzeniem między pracodawcą a pracownikiem, napisanie pozwu, sporządzanie ugody, branie udział w spotkaniach negocjacyjnych, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

3. Zatrudnianie pracowników – pomoc prawna w zakresie doradztwa jaką umowę zawrzeć z pracownikiem lub pracodawcą, rozwiązywanie sporów z tym związanych, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

4. Zwolnienia grupowe, odprawy – pomoc prawna w zakresie doradztwa odpraw przy zwolnieniach grupowych, napisanie pozwu, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

PRAWO BUDOWLANE

1. Spory związane z prawem budowlanym – pomoc prawna w zakresie doradztwa nieopłacenia faktury za wykonaną usługę budowlaną, pisanie pozwu, prowadzenie negocjacji, ugody reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

2. Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy budowlanej, - doradztwo prawne w zakresie uzyskania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy budowlanej, odszkodowanie za wykonanie umowy budowlanej niezgodnie z projektem, pisanie pozwu o odszkodowanie, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

3. Pozew przeciwko wykonawcy budynku z tytułu nienależytego wykonania umowy budowlanej – doradztwo prawne w zakresie sporządzenia pozwu, wezwania do usunięcia braków, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugody, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

1. Warunkowe przedterminowe zwolnienie – porada prawna w siedzibie kancelarii adwokackiej lub w zakładzie karnym w zakresie warunkowe przedterminowego zwolnienia, pisanie wniosków o warunkowe zwolnienie, reprezentowania przed Sądami wszystkich instancji

2. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – porada prawna w zakresie starań o odroczenie kary pozbawienia wolności, pisanie wniosku o odroczenie wykonania kary, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

3. Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności – porada prawna w siedzibie kancelarii adwokackiej lub w zakładzie karnym w zakresie udzielenia przerwy w karze pozbawienia wolności, napisanie wniosku o przerwę w karze, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji

4. Dozór elektroniczny – porada prawna w kancelarii adwokackiej lub w zakładzie karnym w zakresie starań o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, pisanie wniosku o dozór elektroniczny, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji.